Bán Lô Đất Đầu Ve MBQH Thị Trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, Thanh H