Cho thuê kho 4000m2 mặt bằng Lê Chân, Dương Kinh, Hải Phòng